.
novatv.hr |  dnevnik.hr |  oyo.hr |  blog.hr |  zadovoljna.hr |  gol.hr | 

Laži mi, 29. rujna

img placeholder
,
hr_HR

Lightman Group istražuje ubojstvo Calova prijatelja novinara koji je razotkrivao korumpiranog političara, a slučaj zateže Calov odnos s Reynoldsom i FBI-em.

2. sez., 22. ep.

Lightman Group istražuje ubojstvo Calova prijatelja novinara koji je razotkrivao korumpiranog političara, a slučaj zateže Calov odnos s Reynoldsom i FBI-em. Istodobno, Emily počinje izlaziti na spojeve, što uzrujava njezina oca.


3. sez., 1. ep.

Cal pokušava spriječiti čovjeka koji želi osvetu da opljačka banku. Pritom Cal ispravi nepravdu tako što pravdi privede pravoga krivca.

>>>> Laži mi, 30. rujna

 Tagovi