.
novatv.hr |  dnevnik.hr |  oyo.hr |  blog.hr |  zadovoljna.hr |  gol.hr | 

Laži mi, 2. listopada

img placeholder
,
hr_HR

Cal se sukobljava s vođom carstva za samopomoć kako bi oslobodio bogatu ženu koju kontrolira osoba slična vođi kulta.

3. sez., 6.-7. ep.

Cal se sukobljava s vođom carstva za samopomoć kako bi oslobodio bogatu ženu koju kontrolira osoba slična vođi kulta. Kada Cal počne istraživati, stvari postaju osobne jer sumnja da skupina prijeti njemu i njegovoj kćeri.

Lightman pomaže ženi u ranom stadiju Alzheimerove bolesti kako bi riješili zagonetku njezine rupe u sjećanju. Otkriva tajnu koja se može pokazati smrtonosnom u sadašnjici.

>>>> Laži mi, 3. listopada
 

 Tagovi